Pojištění dle CMR, konkrétněji pojištění dle ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě uveřejněnou pod č. 11/1975 Sb je zákonné pojištění zajišťující náhradu škody v případech způsobené škody na nákladu. 

Pokrytí zákonného pojištění dle Úmluvy CMR se vztahuje jak na vnitrostátní přepravy na území České republiky tak na mezinárodní přepravy na území Evropy (s několika výjimkami). 

Ačkoliv Úmluva CMR chrání odesílatele a jejich náklad na zodpovědnost dopravce, je velmi důležité si uvědomit limity plynoucí z této Úmluvy. 

Jedním z nejzásadnějších je vliv hmotnosti nákladu na výši kompenzace pojištění. Z Úmluvy CMR vyplívá, že v případě vzniklé škody na nákladu (ztráta, poškození, .. ) je výše kompenzované částky stanovena vzorcem: koeficient*kurz SDR (česky zvláštní práva čerpání)*váha nákladu na kterém vznikla škoda. 

Jak je vidět, v tomto případě nehraje celková hodnota nákladu žádnou roli, proto doporučujeme při hodnotnějším nákladu důkladně zvážit možnosti připojištění se kterou vám rádi pomůžeme a vyhnout se tak případným komplikacím. 

V případech zjištění poškození či částečné ztráty zboží nám neprodleně dejte vědět na info@shipvio.com. Samotné Shipvio je pojištěno jako zasilatel na 20 mio. Kč, takže při přepravě s námi se nemáte čeho bát.

Našli jste odpověď?