Přeprava se realizuje naprosto stejně, jako ji provádíte nyní.

V záložce "Vyhrané přepravy" naleznete detaily ke konkrétní přepravě a můžete je rovnou přiřadit osobě (např. řidiči), který je za přepravu zodpovědný a ten ihned uvidí veškeré informace ve svém mobilním telefonu. 

Při nakládání / vykládání zboží je potřeba ve stejné záložce změnit i stav přepravy,  aby bylo vše jak má a nevznikaly žádné nesrovnalosti. Učinit tak může jak řidič z mobilního telefonu, tak dispečer v internetovém prohlížeči. Odesílateli zároveň přijde notifikace o naložení / vyložení a bude vědět, že je vše v pořádku a v termínu.

Po úspěšném doručení nákladu jste vyzváni k náhrání potřebných dokumentů, ať už vyfocených nebo naskenovaných. Hned poté je přeprava považována za dokončenou a vy dostanete zaplaceno. Žádné další posílání dokumentů již není nutné, jen zaslání vaší faktury buď elektronicky na fakturace@shipvio.com nebo na naši adresu.

Našli jste odpověď?