Když si vyberete právě tu vaši přepravu, kterou chcete přeměnit v zakázku, je potřeba přidat svou cenu. 

Prostřednictvím tlačítka Nabídnout cenu se dostanete na přehledný formulář, kde napíšete svou cenu za přepravu a vyplníte časové údaje.

Těmi jsou kdy můžete nakládat / vykládat a také do kdy může být nabídka platná. Jsme si vědomi, že vozidla nejsou volná pořád a proto vám dáváme možnost, mít nabídku časově omezenou. Odesílatel toto omezení vidí a zahrnuje jej při rozhodování o akceptaci přepravy. 

Jakmile cena bude nabídnuta a akceptována odesílatelem, obdržíte veškeré další nezbytné informace ohledně přepravy společně s potvrzením o přijetí.

Našli jste odpověď?