At the moment we don't support the option of enter more delivery places in our demand form, but it is already in our DEV pipeline, so we will provide it soon. Please put this demand into a box "Additional information" and we will process it as you wish.

Momentálně nepodporujeme zadání více vykládek v našem poptávkovém formuláři, ale už na tom pracujeme a brzy budeme poskytovat i tuto službu. Zatím nám tato informace stačí napsat do kolonky "Doplňující informace o nákladu" a my už se o to postaráme tak, jak si přejete.

Našli jste odpověď?