You can filter all Shipvio shipments to your won requirements.

Filter functions

Base filters

 • Destinations of pick-up
 • Destination of delivery
 • Distance from pick-up or delivery destination - if you choose radius 100km, we will filter you all shipments in this radius so you don't need to select more cities.

Advanced filters

 • Date of pick-up
 • Date of delivery
 • Loading requirements
 • vehicle type
 • Weight
 • ADR

Tips

 • If you let the destinations "To" empty, we will filter you all shipments from destination you choose.
 • If you let the "Weight" empty, you will be notify about all shipments no matter weight is.
 • You can fill unlimited quantity of destinations from and to.
 • By the click on the button "Show map" you can see demands based on your filters on the map.

Save more filters

So you haven't to set all filters again and again, we will give you the option to save your most used ones (up to 6). You can just add bookmark by click on the plus + button. Bookmarks are automatically saved for you for the next time.

Names of bookmarks

A bookmark will automatically rename by your parameters of destinations. 

Veškeré přepravy na burze Shipvio se můžete vyfiltrovat dle vlastních požadavků.

Funkce filtrů

Základní fitry

 • Destinace nakládky
 • Destinace vykládky
 • Vzdálenost od destinací nakládky a vykládky - pokud zvolíte rádius 100km, tak vyfiltrujeme všechny přepravy v daném rádiusu, není tak potřeba zadávat více měst.

Rozšířený filtr

 • Datum nakládky
 • Datum vykládky
 • Typ nakládky
 • Typ vozidla
 • Váha
 • ADR

Tipy

 • Pokud ponecháte destinaci Kam prázdnou, vyfiltrujete všechny přepravy z Vámi vybrané destinace
 • Když neuvedete váhu, vyfiltrujete všechny poptávky bez ohledu na váhu.
 • Do polí Odkud i Kam můžete zadat neomezené množství destinací.
 • Pokud kliknete na políčko "Zobrazit mapu", můžete tak poptávky dle vašich pamaetrů vidět na mapě.

Uložení více filtrů

Abyste nemuseli stále zadávat nové a nové destinace nakládky a vykládky, připravili jsme pro Vás možnost mít uložených více filtrů (až 6). Satčí jen kliknout na záložku plus +. Záložky se ukládají, a tak už nemusíte zadávat filtry nikdy znovu.

Názvy záložek

Název každé záložky se automaticky přizpůsobí Vámi zadaným destinacím.

Našli jste odpověď?