All carriers who have an access to Marketplace in Shipvio are verified by us and have all the necessary permits for road transport business.

In any case of problem during the shipment we recommend to contact your carrier in comments (in the detail of your shipment)  or you can contact us by phone or through chat and we will help you with everything.

Všichni dopravci, kteří mají přístup na Shipvio jsou námi ověřování a mají všechny potřebná povolení pro podnikání v silniční dopravě. 

V případě jakýchkoliv problému při přepravě doporučujeme kontaktovat přímo dopravce skrze diskuzi v rámci detailu přepravy nebo nám zavoljte či napište, například na chatu v pravu dole a my vám se vším pomůžeme.

Našli jste odpověď?