For handling your transports you can use a bookmark "My loads" where you can find all your active transports.

Transports are divided into several groups depending on their status. Each transport contains detail (just click on it) where you can find all information needed for realization of shipment - load details, pick-up and delivery dates and contacts.

For your need to communicate with a shipper we recommend to use the bookmark in details of transport "Comments" where you can communicate directly.

For access for realized transports you can use the bookmark "Archives" where you can find all transports (active or inactive) including communication and time details.

Pro práci se svými přepravami můžete využít záložku "Vyhrané přepravy", kde naleznete veškeré aktivní přepravy. 

Přepravy jsou rozděleny do několika skupin dle jejich aktuálního stavu. Každá přeprava také obsahuje detail ve kterém naleznete veškeré detaily potřebné k realizaci (pouze na přepravu klikněte) – popis nákladu, datum nakládky / vykládky, adresy a kontakt na zákazníka. 

V případě potřeby komunikace se zákazníkem doporučujeme využít možnost v detailu přepravy, záložka "Diskuze", kde můžete zavolat nebo napsat přímo odesílateli či zadavateli přepravy. 

Pro přístup k již odjetým přepravám můžete využít záložku "Archiv přeprav", kde naleznete veškeré přepravy (aktivní i neaktivní) včetně komunikace a časových záznamů.

Našli jste odpověď?