You will transport the shipment exactly the same way you did until now.

In the bookmark "My loads" you will find details for every shipment and you can easily assign user (f.e. driver) responsible for this shipment and he/she will see every information in his/her mobile phone.

After the pick-up and delivery, it's need to be changed the status of shipment. A shipper get the notification about pick-up or delivery and will know that everything is just fine and in time. Change the status can driver in his/her mobile phone or even dispatcher on pc.

After successful delivery of the shipment your are ask to upload needed documents - you can scan it or even you take a photo. Immediately after this step, transport is considered as done and you will get paid. Any other documents are not needed, just your invoice. Email address invoices@shipvio.com.

Přeprava se realizuje naprosto stejně, jako ji provádíte nyní.

V záložce "Vyhrané přepravy" naleznete detaily ke konkrétní přepravě a můžete je rovnou přiřadit osobě (např. řidiči), který je za přepravu zodpovědný a ten ihned uvidí veškeré informace ve svém mobilním telefonu. 

Při nakládání / vykládání zboží je potřeba ve stejné záložce změnit i stav přepravy,  aby bylo vše jak má a nevznikaly žádné nesrovnalosti. Učinit tak může jak řidič z mobilního telefonu, tak dispečer v internetovém prohlížeči. Odesílateli zároveň přijde notifikace o naložení / vyložení a bude vědět, že je vše v pořádku a v termínu.

Po úspěšném doručení nákladu jste vyzváni k náhrání potřebných dokumentů, ať už vyfocených nebo naskenovaných. Hned poté je přeprava považována za dokončenou a vy dostanete zaplaceno. Žádné další posílání dokumentů již není nutné, jen zaslání vaší faktury buď elektronicky na fakturace@shipvio.com nebo na naši adresu.

Našli jste odpověď?