For fully completion of registration is necessary to upload two basic documents.Thanks to this documents we are able to verify you as lawful carrier.

It is a Certificate of Competence in Road Haulage as well as valid CMR insurance.

We create a safe place for you as well as for shippers and these steps are inevitable.

Pro úplné dokončení registrace je nutné abyste nahráli dva základní dokumenty díky kterým jsme vás schopni ověřit, jako právoplatného dopravce. 

Jedná se o koncesi k podnikání v silniční dopravě a také platné pojištění nákladu.


Tvoříme bezpečné místo, jak pro vás tak pro stranu odesílatelů a tyto kroky jsou pro nás nezbytné.

Našli jste odpověď?